IV. ŻYWNOŚĆ A KONSUMENT

  1. Tworzenie innowacyjnych narzędzi komunikacyjnych ułatwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych.

  2. Wykorzystanie innowacyjnych technologii do tworzenia narzędzi wspomagających lepsze planowanie żywienia oraz ocenę sposobu żywienia na poziomie indywidualnym i zbiorowym.

  3. Innowacyjne sposoby zwiększania rozpoznawalności żywności wysokiej jakości.

  4. Rozwijanie narzędzi i nowoczesnych technik badawczych na potrzeby oceny wpływu produktów
    żywnościowych na zdrowie człowieka.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU