II. PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI

 1. Produkcja żywności wysokiej jakości uwzględniająca:

 • w tym żywności o cechach umożliwiających ubieganie się o oświadczenie
  zdrowotne

 • innowacyjność produktów pod względem składu i wartości odżywczej,

 • reformulację istniejących produktów ukierunkowaną na poprawę ich jakości,

 • doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii produkcji
  i przetwórstwa żywności,

 • działania zmierzające do minimalizacji stopnia przetworzenia żywności oraz możliwie pełnego
  zachowania składników odżywczych i korzystnych substancji bioaktywnych,

 • działania zmierzające do maksymalizacji udziału naturalnych surowców i ograniczenia
  stosowania dodatków do żywności,

 • działania pozwalające na ograniczenie zawartości lub eliminację składników antyodŜywczych
  i alergenów w żywności.

 1. Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów
  o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych.

 2. Produkcja żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej.

 3. Działania pozwalające na zagospodarowanie odpadów spożywczych oraz produktów ubocznych przemysłu spożywczego.

 4. Optymalizacja procesów produkcji i przetwórstwa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

 5. Innowacyjne systemy monitorowania przebiegu procesu produkcji żywności oraz oceny jakości surowców spożywczych i produktów gotowych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU