I. PRODUKCJA PIERWOTNA (SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE) NA POTRZEBY WYTWARZANIA ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI

  1. Metody biologizacji rolnictwa poprawiające jakość gleby oraz wartość odżywczą surowców roślinnych (m.in. biopreparaty, konsorcja pożytecznych mikroorganizmów).

  2. Rozwiązania służące zwiększeniu bezpieczeństwa oraz poprawie jakości surowców roślinnych w zakresie stosowania nawozów i środków ochrony roślin, w tym stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin i zrównoważonej produkcji.

  3. Inteligentne technologie produkcji surowców roślinnych z wykorzystaniem teledetekcji, narzędzi rolnictwa precyzyjnego i systemów informatycznych.

  4. Metody żywienia i systemy utrzymania zwierząt wpływające korzystnie na wartość odżywczą i walory prozdrowotne produktów pochodzenia zwierzęcego.

  5. Produkcja ekologiczna surowców roślinnych i zwierzęcych.

  6. Badania genetyczne, prace hodowlane, metody molekularne i biotechnologiczne oraz alternatywne kierunki produkcji pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości surowców roślinnych i zwierzęcych.

  7. Inteligentne metody i narzędzia kontroli jakości surowców roślinnych i zwierzęcych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU