VI. Produkcja, magazynowanie, przechowalnictwo

  1. Technologie i urządzenia do zbioru i przechowywania produktów rolnych i rolno-spożywczych, ograniczających straty przechowalnictwie i transporcie lub zwiększających trwałość tych produktów
    w łańcuchu żywnościowym.

  2. Inteligentne magazyny, chlewnie, obory, fermy, baseny hodowlane ryb wykorzystujące źródła energii odnawialnej dla uzupełnienia potrzeb energetycznych budynków i budowli inwentarskich.

  3. Nowe technologie produkcji, pakowania, przechowywania wydłużające trwałość produktów żywnościowych i zwiększające bezpieczeństwo żywnościowe.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU