III. TECHNOLOGIA PRODUKCJI ROŚLINNEJ I ZWIERZĘCEJ

  1. Integrowana ochrona roślin i grzybów uprawnych przed chorobami i szkodnikami z wykorzystaniem innowacyjnych biopreparatów, metod biotechnologicznych i zabiegów agrotechnicznych.

  2. Wykrywanie i identyfikacja patogenów i szkodników roślin i grzybów uprawnych z wykorzystaniem innowacyjnych technik.

  3. Automatyka doju i roboty udojowe.

  4. Innowacyjne metody i technologie żywienia zwierząt poprawiające jakość mięsa, mleka i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, zwiększające produktywność i zmniejszające uciążliwość
    dla środowiska z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt.

  5. Procesy i systemy optymalizacji zarządzania różnymi typami gospodarstw rolnych Zwiększenie efektywności zapylania z wykorzystaniem owadów zapylających, w tym trzmieli
    i pszczół samotnic.

  6. Metody poprawy stanu higienicznego oraz zdrowotnego zwierząt użytkowych i gospodarstw hodowlanych.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU