I. GLEBA I UŻYTKI ROLNE

  1. Innowacyjne technologie uprawy i nawożenia roślin przeciwdziałających degradacji gleby, poprawiające odczyn gleb kwaśnych lub zwiększające przyswajalność nawozów.

  2. Innowacyjna rekultywacja gleb zdegradowanych oraz ochrona użytków rolnych.

  3. Racjonalizacja gospodarki wodnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

  4. Działania zmniejszające negatywne oddziaływanie rolnictwa na wody gruntowe i powierzchniowe.

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU